จริงหรือไม่? “ASIC เครื่องขุดเหรียญที่ดีที่สุด”

ASIC Miner คืออะไร?

        เครื่อง ASIC Miner เป็นเครื่องขุดเหรียญทางดิจิทัล โดยแท้จริง ที่มีความเฉพาะ เจาะจงในการใช้งานเพื่อ ขุด เพียงอย่างเดี่ยวเท่านั้น ชื่อเต็มของ ASIC คือ Application Specific Integrated Circuit เป็นเครื่องสร้างขึ้นเพื่อใช้ขุดเหรียญทางดิจิทัล โดยมีแรงขุดเต็มประสิทธิภาพสูงกว่า ทุกชนิดของเครื่องขุดเลยก็ว่าได้ กำลังขุดมหาศาลนี้แลกมาด้วยราคาที่มากขึ้น ทำให้คนที่จะลงทุนซื้อ ต้องคิดเรื่องการลงทุน

        แม้เจ้า ASIC Miner ไม่ได้รับการตอบรับที่ดี จากนักขุดเหมืองมากเท่าที่ควร แต่ถึงอย่างนั้น หากเทียบเชิงผลลัพธ์ที่ได้และประสิทธิภาพแล้ว ASIC Miner ถือว่าทำได้ดีและเด่นในหลายๆ เรื่องอีกทั้ง ASIC เป็นอุปกรณ์ขุด ที่ช่วยให้ผู้ลงทุนคืนทุนเร็วที่สุดอีกด้วย

        ประสิทธิภาพของการขุดที่มีมากกว่าชนิดอื่นๆ ใช้พลังงานน้อยกว่า ทำให้สามารถคืนทุนได้เร็วกว่าแบบอื่น อีกทั้งความ เฉพาะเจาะจงอันนี้ ยังสร้างให้ ASIC Miner มีความเหมาะสมมากที่สุดในการขุดเหรียญทางดิจิทัลอีกด้วย

คำว่า เครื่องขุดที่ดีที่สุด คงมีความหมาย ในภาพรวมของความเหมาะสมระหว่างนักลงทุนและชนิดของเครื่องมากกว่า ดีที่สุดของเรานั้นหมายความว่าเหมาะสมกับเรา ทั้งเรื่องทุน สถานที่ และความพร้อมในการเติมใจที่สามารถรับความเสี่ยงนี้ได้

ที่ปรึกษาและรับประกอบ RIG ขายเครื่อง ASIC ทุกรุ่น ส่งทั่วประเทศ imakerig : https://www.facebook.com/iMakeRig